Curriculum Vitae

                                                                                                                 1 | 2 | 3

Werkzaamheden als adviseur en onderzoeker


Opdrachtgevers:     
gemeenten, stadsdelen, waterschappen en andere non-profit organisaties

Herindelingsscans en ander financiële aspecten van herindeling en grenscorrecties
-  Analyse van het herziene verdeelmodel Wmo
-  Het instandhouden van de regeling Sociaal Vervoer AWBZ
-  Kostprijsberekening en kostentoerekening bij een aantal gemeenten
-  Analyses van de Algemene Uitkering van het Gemeentefonds
-  Onderzoek naar de kostenstructuur en de tarieven van de afvalinzameling
-  Het afstoten van een werkstichting van een Stichting Jeugdzorg
-  Centralisatie van huisvesting
-  Adviseren over de verdeling van Jeugdzorg middelen binnen een gemeente
-  De kostenverrekening tussen gemeenten en waterschappen bij het opvoeren van afvalwater
-  Onderzoek naar de exploitatiekosten en tarieven van begraafplaatsen
-  De werking van het objectieve verdeelmodel Wmo
-  Het beleid ten aanzien van gemeentelijke deelnemingen
-  De kostenverrekening bij waterakkoorden tussen  waterschappen                                                                                                                       

-  Onderzoeken naar Reserves en Voorzieningen


Werkzaamheden als interim manager


Opdrachtgevers:   
gemeenten en een provinciale Stichting Jeugdzorg
-  Interim hoofd Financiën en Middelen in een aantal gemeenten van 7.000 tot 73.000 inwoners
-  Interim controller bij een sector Advies en Faciliteiten van een 100.000+ Gemeente
-  Adjunct-directeur bedrijfsvoering bij een provinciale Stichting Jeugdzorg     


Publicaties en openbare rapporten                                                                                           
Sociaal Vervoer AWBZ ook (uw) zorg!
Rapport aangeboden aan de vaste Kamercommissie voor VWS in juni 2001

Het objectieve verdeelmodel Wmo.
B&G oktober 2008

Anders met minder in de Wmo.                                                                                           uitgave van BMC, 2010


Anders met minder in de Wmo.pdf
                                                                                 

Kostentoerekening bij gemeenten.                                                                       
B&G december 2010


drs. Ferry Knaack  |  0592  86 70 25  |  06 21 28 61 75


72531 bezoekers (104921 hits) sinds 9-3-2010